CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG CỦA CHÚNG TÔI LÀ GÌ

Với nhiều loại chứng chỉ chứng nhận chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng cao hơn, không chỉ trong chính sản phẩm mà còn trong quá trình cài đặt sân bóng đá. Mục tiêu tổng thể là bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng khi mua sân trong khi đảm bảo rằng sân bóng đá đáp ứng các yêu cầu cao về chất lượng, hiệu suất và an toàn.

TIÊU CHUẨN: ISO9001

TIÊU CHUẨN: SGS

TIÊU CHUẨN: ISO9001

TIÊU CHUẨN: CE

UTILITY MODEL PATENT

TIÊU CHUẨN: SGS